top of page
  • Writer's pictureNader Chaharlangi

جشنواره های کتاب مقدسی یهودیان در یک نگاهجشنواره های کتاب مقدسی یهودیان در یک نگاه

(نویسنده: Jurek Schulz ترجمه: کشیش نادر چهارلنگی)


هدف از جشنواره های یهودی این است که اسرائیل ، قوم خدا ، سال به سال به یاد بیاورند که خداوند از آنها چگونه مراقبت ، هدایت و شفا داده است. عیسی ، رسولان و اولین کلیساها نیز این اعیاد را جشن می گرفتند (لوقا ۲:۴۱ ff ؛ متی ۲۶:۱۷ ff ؛ یوحنا ۷ ؛ اعمال ۲:۱). این جشنواره ها به برنامه نجات خداوند برای انسان و به عیسی بعنوان مسیح اسرائیل اشاره دارد. در همان زمان ، جشنواره ها اشاره ای نمادین به زندگی و کار عیسی دارند. آنها حتی به تأسیس پادشاهی مسیحی مسیح در آینده اشاره می کنند.


چهار جشنواره یا عید بهاری با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.


جشن عید فصح ، جشن نان فطیر ، جشن اولین میوه ها و جشن هفته ها (Shavuot) تحقق آنها در اولین آمدن مسیح ها و روح القدس است.

از طرف دیگر ، جشنواره های پاییزی کتاب مقدس روش هاشانا ، یوم کیپور و سوکوت ، به رویدادهای دومین آمدن عیسی مسیح اشاره دارند.


Passover -عید پسخ (جمعه و عید پاک)

عید پسخ با عصر سدر(یا شام سدر؛ شام پسخ) آغاز می شود. در غذاهای مختلف یادآوری می شود که فرشته خداوند چگونه نخست زادگان بنی اسرائیل را قبل از عزیمت از مصر محافظت کرده به آنها صدمه ای نزد: یک استخوان بره یادآور گوشت بره ذبح شده(قربانی شده) ، ماتزن (نان بدون خمیر مایه) خروج سریع از مصر، گیاهان تلخ زندگی سخت در مصر را به یاد می آورد.

در هنگام صرف شام عید فصح عیسی مسیح مراسم عشاء ربانی (شام خداوند) و عهد جدید را پایه گذاری میکند. در مرگ او ، فصح تحقق یافت ، زیرا او گناهان ما را به عنوان گوسفند قربانی فصح حمل کرد (اشعیاء ۵۳ ، یوحنا ۲۹،۳۵،۳۶: ۱).

بعد از عصر سدر؛ جشنواره نان فطیر آغاز می شود (لاویان ۸ ـ۶: ۲۳). به مدت هفت روز نباید چیزی بخورید که حاوی خمیر مایه باشد ، زیرا آن را ناپاک می دانند و نشانه گناه است. این فستیوال از طریق فداکاری بی گناه عیسی انجام شد (عبرانیان ۹:۱۱ ـ ۱۰:۱۸).

عید نوبر محصول(غله): در زمان جشن نان فطیر ، اولین محصول یعنی جو یا اولین محصول از غلات را در روز بعد از شبات به حضور خدا تقدیم می شوند.

این اولین جشن از سه جشن شکرگذاری برداشت محصول سال است. این جشنواره نوعی قیام عیسی مسیح به عنوان „نوبر ـ محصول„ از مردگان است (اول قرنتیان ۲۰ـ۲۳: ۱۵).

Shavuot - عید هفته ها (پنطیکاست)

Shavuot هفت روز پس از عید فصح در روز پنجاه جشن گرفته می شود (تثنیه ۹ـ۱۰: ۱۶). از نوبر محصول گندم بعنوان هدیه شکرگذاری به معبد داده می شد.

دو قرص نان با خمیرمایه در پیشگاه خدا تکان داده می شد(بعنوان هدیه جنباندنی): این تصویری برای اجتماع یهودیان و غیر یهودیان است.

در این جشن (پنطیکاست) روح القدس ریخته شد، و کلیسای یهودیان و غیر یهودیان از آن بوجود آمده تآسیس گردید.

بنابراین این عید تحقق مسیحی خود را پیدا کرد.

طبق سنت و روایات رابی های یهود، خداوند خود را از طریق هدیه تورات در شوووت در سینا به مردم یهود آشکار کرد. همچنین این معنای عید نیز در روز پنطیکاست با ریزش روح القدس تحقق یافت: خداوند شریعت خود را از طریق روح در قلب های مؤمنان نوشت.


روش هاشانا - عید شیپورها

عید شیپورها ، روش هاشانا ، آغاز جشنواره های پاییز است. شوفار (شاخ قوچ) به عنوان شیپور بیداری عمل می کند: در یک زمان ده روزه ‚توبه و بازگشت‘ همه باید موضع خود را در مقابل خدا و همسایه خود بررسی کنند. از زمان تبعید در بابل، آغاز سال جدید نیز در این روز جشن گرفته می شود.

به نشانه امید جهت قبول شدن در برابر خدا ، سیب ها را جهت خوردن در عسل فرو برده و برای یکدیگر سال خوب و شیرینی را آرزو می کند (تصویر).


یوم کیپور - روز کفاره

زمان توبه در یوم کیپور با دعا و روزه به اوج خود می رسد.

در این روز یک بز نر به خاطر گناهان شناخته نشده همه قوم در معبد قربانی می شود.(لاویان ۱۶ و عبرانیان ۹:۷) با مرگ نیابتی عیسی ، این خدمات قربانی معبد درمسیح به انجام رسید. یهودیان مسیحی در روز یوم کیپور به صورتی خاص دعا می کنند چرا که آنها نیز عیسی را به عنوان مسیح‌های خود تشخیص داده‌اند. آنها همچنین برای نجات قوم یهود دعا می کنند.

 هر چند که هم اکنون بسیاری از یهودیان به مسیح ایمان می‌آورند، اما پس از بازگشت عیسی مسیح، زمانی خواهد آمد که قوم اسرائیل بعنوان یک ملت عیسی را بعنوان مسیح‌های خود و عمل کفاره وی را بجهت نجات خویش شناخته و میپذیرند.(زکریا ۱۲:۱۰؛ رومیان ۲۶-۲۵: ۱۱؛ مکاشفه ۱:۷)

Sukkot - جشن عید خیمه ها (جشنواره برداشت)

در اسرائیل و هرجای دیگری که یهودیان در آن زندگی می کنند، هنوز هم خیمه هایی را برای یادآوری حفاظت خداوند در هنگام عبور آنها از صحرا در هزاران سال پیش می سازند.

یک جشن شاد به مدت هشت روز در خیمه جشن گرفته می شود. همچنین به عنوان جشنواره برداشت محصول جشن گرفته می شود. وقتی اسرائیل به طور یک ملت واحد تحت حکومت مسیح عیسی زندگی می کند و پادشاهی 1000 ساله مسیح‌هایی از اورشلیم بر سرتاسر اسرائیل تاسیس خواهد شد، تحقق نهایی این عید را خواهیم دید. سپس سایر مردم به همراه اسرائیل خداوند عیسی را پرستش و تکریم خواهند کرد (زکریا ۱۹ـ ۱۶: ۱۴).

علاوه بر اعیاد کتاب مقدسی ، اعیادی نیز وجود دارد که متعلق به سنت یهودیان است. که آنها وقایع تاریخ یهود را نشان می دهند. در اینجا اعیاد قدیمی تر و جدیدتری دیده و برگزار می شود.

خانوکا و پوریم جشن های باستانی هستند که قبل از زمان عیسی پایه گزاری شده اند. آنها به سنت یهود تعلق دارند.

خداوند در پنج کتاب موسی (تورات) این اعیاد را دستور نداده است.

البته به برخی از آنها دوباره در عهد جدید برمی خوریم.


خانوکا یک عید هشت روز جشنواره نورها ماه دسامبر است. این عید یادآور معجزه روغن در زمان تقدس و تقدیم دوباره معبد(عید تجدید) پس از هتک حرمت توسط یونانیان در سال ۱۶۴ قبل از میلادی می‌باشد.(کتاب اول و دوم مکابی ها). به جای یک روز طبق انتظار ، روغن باقیمانده در شمعدان به مدت هشت روز سوخت.

به همین دلیل است که به مدت هشت روز، هر روزه یک شمع دیگر بر روی شمعدان خانوکا روشن می شود. در یوحنا ۱۰:۲۲می خوانیم که چگونه عیسی در وقف معبد (عید خانوکا) نیز از این حقیقت که او نور جهان است صحبت کرد (یوحنا ۸:۱۲). بنابراین ، ما این واقعیت را قبول داریم که فقط عیسی نور واقعی جهان است.


پوریم ، عید قرعه کشی، بر اساس داستانی در کتاب استر (۹:۱۷ ff) می‌باشد، زمانی که از نابودی برنامه ریزی شده مردم یهود جلوگیری شد. توسط یک دختر جوان به نام استر، مردم اسرائیل به یاری خدا توانستند در امان بمانند.

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page