top of page
IMG_2630.PNG

All-Nations-Kirche

کلیسای همه قوم‌ها
 

عیسی مسیح فرود: 'و من آن که زنده اوست. مرده بودم، امّا اینک ببین که زندۀ جاویدم و کلیدهای مرگ و جهانِ مردگان در دست من است. '

'und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. '
Offenbarung 1:18 
آیه منتخب ماه آپریل

"همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید." 

"Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt."
About
روایت کلیسا

کلیسای ‚ھمه قومها، محلی است صمیمی و دوستانه برای ھر قوم و ھر ملیتی،

بجھت نزدیک شدن به خدا در دعا و پرستش،

کند و کاو جدی در کلام،

و اعلان و پیاده کردن انجیل کامل آزادی و شفا بخش،

با اتحاد و مشارکت فعال همه اعضا،

تاهم از نظر کیفی وهم ازنظرکمی رشدکرده، و هر چه بیشتر همشکل پسر خدا شوی

واینگونه بر مردم شهر لینز و نتیجتا جامعه ککور اتریش, وهمه اقوام و ملتهای همسایه, شثثثرآآادیبخش, شفابخش و دگرگون کننده بگذارد.

❊ قابل ذکر است که این کلیسا بخشی از کلیساهای آزاد کشور اتریش (FKÖ) میباشد.

 https://freikirchen.at/g_ooe.php

رویای  ما

ما می خواهیم محبت خدا را که بعنوان مسیحیان تجربه کرده ایم در کلام و عمل به شهر و کشور خود انتقال داده و خود را وقف آن سازم تا انسانهای دیگر بتوانند خود را در جهت پیروان وفادار عیسی مسیح پرورش دهند

Wir wollen die Liebe Gottes, die wir als Christen erleben, in Wort und Tat an unsere Stadt weitergeben und uns dafür einsetzen, dass andere Menschen sich zu hingegebenen Nachfolgern Jesu entwickeln können.

ایمیل... تلفن

My Books

Anlässe und Artikel

ما، کلیسای 'همه قومهای شهر لینز' به عنوان بخشی از جامعه مسیحیان ایرانی، ضمن اعلام  همبستگی با خانواده‌ داغدیده مهسا (ژینا) امینی، و حمایت از دادخواهی آنها، هم‌صدا با شهروندان کشورمان، سرکوب نظام‌مند زنان و نقض گسترده حقوق بشر شهروندان میهنمان را محکوم کرده، خواستار آزادی، عدالت و حقوق برابر برای همه ایرانیان هستیم.  ما نیزمانند بسیاری از مردم کشورمان که با شجاعتی بی‌نظیر، پس از جان باختن مهسا، در خیابان‌های شهرهای کشورمان دست به اعتراض زده‌اند،  تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران را که دارای تنوع دینی، قومی، فرهنگی و عقیدتی هستند، نقض مسلم حقوق بشر دانسته، خواستار پایان بخشیدن به آن و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز هستیم.  «ما همه مهسا هستیم»، «زن، زندگی، آزادی»، از جمله شعارهای زنان و مردان شیردل ایران است که به ما یادآوری می‌کند که ما همه، فرای قومیت، دین و زبان و باور، با هم هستیم، درد مشترک بی‌عدالتی، سرکوب و دیکتاتوری دینی داریم، و در پی زندگی و آزادی و برابری هستیم.  ما مهسا امینی ۲۲ ساله، و دیگر قربانیان حکومت اسلامی را به یاد می آوریم که نیروهای سرکوبگر در ۴۳ سال گذشته به دلیل متفاوت بودن به کام مرگ فرستاده‌اند. ما برای خانواده‌های قربانیان این جنایات دعا می‌کنیم و خواستار تسلی و آرامش خداوند برای آنها هستیم

 ما همچنین به همهٔ هم‌میهنان مسیحی خود یادآوری می کنیم که در کنار بی‌صدایان و سرکوب‌شدگان قرار گرفتن، و به شیوهٔ مسیحی به حمایت از حقوق آنان برخاستن، طبق کتابمقدس و تعالیم عیسای مسیح نه صرفاً یک گزینه اختیاری، بلکه وظیفهٔ دینی و روحانی هر مسیحی واقعی و به منزلهٔ شرکت در رسالت رهایی‌بخش عیسای خداوند است که در بیانیهٔ آغاز خدمتش فرمود: «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستمدیدگان را رهایی بخشم

Press
جلسات عبادتی 

به اطلاع شما اعضاء محترم این کلیسا میرساند کرونا در در کککور اتریش توصیه هئئئ محترم رهبری کلیساهای آآاد ککور  برای شرکت در برنامههای کلیسا داشتن ماسکمیباشد.

این تصمیم برای حفظ سلامت شما عزیزان و احترام به قوانین این ککور میباشد

با تشکر و دعای خیر  

تیم هیئت رهبری کلیسای همه قومهای شهر لینز اتریش

Events
موعظه هفته

 

امسال تعاليم کلیسا حول محور موضوع روح‌القدس می‌باشد، 

امیدوارم که باعث برکت شما باشد.

Contact
bottom of page