top of page

به احسان خود سال را تاج گذاری میکنی؛ جای چرخ ارابه‌هایت نیز از برکت لبریز است. 

Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte. Die Spuren، die du hinterlassen hast، zeugen von Wohlstand und Fülle. 
مزمور 65:12
آیه منتخب ماه آپریل

"همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید." 

"Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt."
About
روایت کلیسا

کلیسای ‚ھمه قومها، محلی است صمیمی و دوستانه برای ھر قوم و ھر ملیتی،

بجت نزدیک شدن به خدا در دعا و پرستش،

کند و کاو جدی در کلام،

و اعلان و پیاده کردن انجیل کامل آزادی و شفا بخش،

با اتحاد و مشارکت همه اعضا،

تاهم از نظر کیفی و نظرکمی رشدکرده، و هر چه بیشتر همشکل پسر خدا بپذیریم،

واینگونه بر مردم شهر لینز و نتیجتاً جامعه کشور اتریش،وهمه اقوام و ملتهای همسایه، تأثیرآزادیبخش، شفابخش و دگرگون کننده اجازه می دهد.

❊ قابل ذکر است که این کلیسا بخشی از کلیساهای آزاد کشور اتریش (FKÖ) میباشد.

 https://freikirchen.at/g_ooe.php

رویای  ما

ما می اندیشم محبت خدا را که مانند مسیحیان تجربه کرده ایم در کلام و عمل به شهر و کشور خود را منتقل می کند و را وقف آن ساز تا انسانهای دیگر را در جهت پیر و فادار عیسی مسیح پرورش دهنده خود می دهد.

Wir wollen die Liebe Gottes، die wir als Christen erleben، در Wort und Tat an unsere Stadt weitergeben und uns dafür einsetzen، dass andere Menschen sich zu hingegebenen Nachfolgern Jesu entwickeln können.

ایمیل ... تلفن

My Books

  مناسبتها، مقالات

ما، کلیسای 'همه قومهای شهر لینز' به عنوان بخشی از جامعه مسیحیان ایرانی، ضمن اعلام  همبستگی با خانواده‌ داغدیده مهسا (ژینا) امینی، و حمایت از دادخواهی آنها، هم‌صدا با شهروندان کشورمان، سرکوب نظام‌مند زنان و نقض گسترده حقوق بشر شهروندان میهنمان را محکوم کرده، خواستار آزادی، عدالت و حقوق برابر برای همه ایرانیان هستیم.  ما نیزمانند بسیاری از مردم کشورمان که با شجاعتی بی‌نظیر، پس از جان باختن مهسا، در خیابان‌های شهرهای کشورمان دست به اعتراض زده‌اند،  تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران را که دارای تنوع دینی، قومی، فرهنگی و عقیدتی هستند، نقض مسلم حقوق بشر دانسته، خواستار پایان بخشیدن به آن و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز هستیم.  «ما همه مهسا هستیم»، «زن، زندگی، آزادی»، از جمله شعارهای زنان و مردان شیردل ایران است که به ما یادآوری می‌کند که ما همه، فرای قومیت، دین و زبان و باور، با هم هستیم، درد مشترک بی‌عدالتی، سرکوب و دیکتاتوری دینی داریم، و در پی زندگی و آزادی و برابری هستیم.  ما مهسا امینی ۲۲ ساله، و دیگر قربانیان حکومت اسلامی را به یاد می آوریم که نیروهای سرکوبگر در ۴۳ سال گذشته به دلیل متفاوت بودن به کام مرگ فرستاده‌اند. ما برای خانواده‌های قربانیان این جنایات دعا می‌کنیم و خواستار تسلی و آرامش خداوند برای آنها هستیم

 ما همچنین به همهٔ هم‌میهنان مسیحی خود یادآوری می کنیم که در کنار بی‌صدایان و سرکوب‌شدگان قرار گرفتن، و به شیوهٔ مسیحی به حمایت از حقوق آنان برخاستن، طبق کتابمقدس و تعالیم عیسای مسیح نه صرفاً یک گزینه اختیاری، بلکه وظیفهٔ دینی و روحانی هر مسیحی واقعی و به منزلهٔ شرکت در رسالت رهایی‌بخش عیسای خداوند است که در بیانیهٔ آغاز خدمتش فرمود: «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستمدیدگان را رهایی بخشم

Press
جلسات عبادتی 

به اطلاع شما اعضای محترم این کلیسا میرساند که وضعیت فعلی بیماری در سطح کشور اتریش توصیه هیئت محترم رهبری کلیساهای آزاد کشور است.  برای شرکت در برنامه های کلیسا داشتن ماسک می باشد.

این تصمیم برای حفظ سلامت شما عزیزان و احترام به قوانین این کشور است

با تشکر و دعای خیر  

تیم هیئت رهبری کلیسای همه قومهای شهر لینز اتریش

Events
هفته موعظه

 

امسال تعاليم کلیسا حول محور موضوع روح‌القدس می‌باشد، 

امیدوارم که باعث برکت شما باشد.

Contact
bottom of page